• დაკავშირება
    0322 15 15 40
  • სამუშაო საათები
    ორშ - პარ 09:00 - 19:00
  • მდებარეობა
    ირაკლი გამრეკელის N41

აზროვნების აკადემიის საბავშვო ბაღი

“აზროვნების აკადემიის” ბაღის მიზანია, ბავშვი აღიზარდოს ფსიქოლოგიურად ჯანსაღ გარემოში, რომელიც მის პიროვნულ, ემოციურ და სოციალურ ფუნქციონირება-განვითარებას შეუწყობს ხელს.

მოგესალმებათ აზრაკი

 აზროვნების აკადემია არის კულტურულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაცია, რომელიც 2017 წლიდან ახორციელებს პროექტებს სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიისა და სეგმენტისათვის

მრავალფეროვანი გაკვეთილები

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმის შემქმნელებს, რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებული შაბლონი წარუდგინონ შემფასებელს.

თამაშზე დაფუძვნებული სწავლება

თამაშზე დაფუძნებული სწავლების პრინციპის გამოყენებით ხელს ვუწყობთ ბავშვებში შემდეგი კომპეტენციების განვითარებას: დამოუკიდებლობა, კრიტიკული აზროვნება, ნატიფი და მსხვილი მოტორული უნარები, წარმოსახვა, მეხსიერება, აზროვნება, მეტყველება.

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

„აზროვნების აკადემიის“ საბავშვო ბაღში, ინდივიდუალური განვითარების გეგმა ითვალისწინებს ბავშვზე ორიენტირებული, ჰოლისტური მიდგომის პრინციპებს. აღსაზრდელების უნარებსა და საჭიროებებზე დაკვირვებით, სპეციალისტთა გუნდი შეიმუშავებს სტრატეგიებსა და მიდგომებს, რომლებიც ბავშვებს ეხმარება კომპეტენციების შეძენაში, როგორც კოგნიტური და აკადემიური, ისე სოციალურ-ემოციური მიმართულებით.

მომავალი ღონისძიებები

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმის შემქმნელებს
დეკემბერი 30, 2022 12:00
დეკემბერი 30, 2022 11AM to 15PM
$16
დეკემბერი 30, 2022 17:00
$free

ჩვენი კლასები

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმის შემქმნელებს

სწავლების პროცესი

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმის შემქმნელებს, რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებული შაბლონი წარუდგინონ შემფასებელს

ჩვენი მასწავლებლები

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმის შემქმნელებს, რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებული შაბლონი წარუდგინონ შემფასებელს